PTUD – Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

9-10 Wrzesień 2022. Więcej informacji: https://urolped.waw.pl

Opublikowane w ptud

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

2 Października 2021 w formie on-line więcej szczegółów: www.zjazdptud.pl

Opublikowane w ptud