PTUD – Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

9-10 Wrzesień 2022. Więcej informacji: https://urolped.waw.pl

Opublikowane w ptud