PTUD – Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

2 Października 2021 w formie on-line więcej szczegółów: www.zjazdptud.pl

Opublikowane w ptud