PTUD – Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

9-10 Wrzesień 2022. Więcej informacji: https://urolped.waw.pl

Opublikowane w ptud

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

2 Października 2021 w formie on-line więcej szczegółów: www.zjazdptud.pl

Opublikowane w ptud

FEAPU 2020

W dniach 24-25 stycznia 2020 roku, w Leuven, w Belgii, odbył się egzamin specjalizacyjny w dziedzinie urologii dziecięcej, do którego przystąpiło 25 lekarzy z różnych krajów Europy i Azji, w tym 3 osoby z Polski. Egzamin zdało 15 osób, wśród…

Opublikowane w ptud