PTUD – Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

Ś.P. Profesor Czesław Szymkiewicz

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Profesora Czesława Szymkiewicza, oddanego lekarza urologa dziecięcego, niezapomnianego nauczyciela, kierownika Kliniki Urologii Dziecięcej IPCZD, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologii.

Pan Profesor był jednym z pionierów urologii dziecięcej w Polsce. Stworzył i kierował pierwszym w Polsce samodzielnym oddziałem urologii dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka, przekształconym z chwilą uzyskania przez CZD statutu Instytutu Naukowo-Badawczego w Klinikę Urologii Dziecięcej.

Pan Profesor był człowiekiem ambitnym, zorganizowanym i pełnym energii do działania, starającym się być zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i doniesieniami w dziedzinie urologii dziecięcej. Bardzo dbał o rozwój naukowy zespołu, aktywny udział  asystentów w zjazdach i konferencjach krajowych, jak i zagranicznych. Jednocześnie zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro pacjentów i dbał o jak najlepszy poziom opieki nad nimi.

Dorobek naukowy profesora jest bardzo bogaty. Głównymi kierunkami Jego zainteresowań były zagadnienia związane z leczeniem wynicowanego pęcherza, leczeniem dzieci z zaburzeniem rozwoju płci, czy z neurogennymi zaburzeniami czynności pęcherza moczowego. Brał czynny udział w powstaniu programu przeszczepów nerek u dzieci. Wspólnie z dr Wojciechem Kamińskim przeszczepił pierwszą nerkę u pięcioletniego dziecka w Polsce.

Pan Profesor Czesław Szymkiewicz pozostanie w naszej pamięci jako niedościgniony wzór lekarza, godny do naśladowania w pracy na rzecz pacjentów  oraz rozwoju polskiej nauki i medycyny.

Uroczystości żałobne odbędą się dnia 15.10.2021 r. o godzinie 12:00 w Kościele Św. Marii Magdaleny w Warszawie – Wawrzyszew.

error: Zawartość strony jest chroniona.