PTUD – Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Urologi Dziecięcej

Ś.P. Profesor Czesław Szymkiewicz

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Profesora Czesława Szymkiewicza, oddanego lekarza urologa dziecięcego, niezapomnianego nauczyciela, kierownika Kliniki Urologii Dziecięcej IPCZD, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologii….

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologi Dziecięcej2 Pażdziernika 2021 w formie on-line więcej szczegółów: www.zjazdptud.pl

FEAPU

W dniach 24-25 stycznia 2020 roku, w Leuven, w Belgii, odbył się egzamin specjalizacyjny w dziedzinie urologii dziecięcej, do którego przystąpiło 25 lekarzy z różnych krajów Europy i Azji, w tym 3 osoby z Polski. Egzamin zdało 15 osób, wśród…

5th Joint Meeting ESPU-SPU Lisbon, Portugal, 2021

5th Joint Meeting of ESPU-SPU September 23-25th, 2021 – Virtual Więcej informacji : Official web site https://congress2021.espu.org/

IX Warsaw Conference of Pediatric Urology

Drogie Koleżanki i Koledzy, W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej podjął decyzję o przeniesieniu terminu III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz IX Warszawskiej Konferencji Urologii Dziecięcej na rok 2022. O nowej dacie powiadomimy…

error: Zawartość strony jest chroniona.